Op zoek naar JOUW kompas

Luistertherapie

Freud noemde zijn nieuwe behandelingsmethode de ‘pratende kuur’. Sindsdien is er heel veel veranderd en zou ik liever de term ‘luisterende kuur’ gebruiken.

Actief luisteren betekent dat jij vertelt en dat ik met heel mijn hart en hoofd naar je luister. Zonder je te vertellen wat je moet doen. Zonder mijn eigen verhaal aan je op te hangen. En alleen dat is al helend. Maar ook confronterend. Want hoe we er ook naar verlangen om werkelijk gezien en gehoord te worden, we vinden het vaak ook doodeng!

Naarmate onze vertrouwensrelatie groeit, zal ik samen met jou datgene wat ik hoor en zie, onderzoeken en evalueren. Want ik ‘hoor’ niet alleen wat je me vertelt, maar ook wat er tussen de regels door niet verteld mag worden. Hoe je denkt over jezelf, maar ook hoe je denkt dat anderen over je denken. En vooral ook hoe je niet meer over jezelf mag denken. En in al die spiegelingen ontdekken we samen waarom jij niet meer luistert naar de stem van je wijzere, diepere zelf.

En met die informatie gaan we aan de slag. Vanuit de modaliteit van de Psychosynthese zien we het ego, of het kleine zelf, als een verzameling zelfdeeltjes die allemaal de baas van het schip willen zijn. Jouw diepere zelf, jouw kompas, is als de kapitein die het bevel over zijn troepen verloren is. En dat gaan wij samen herstellen. Op een speelse, creatieve, liefedevolle, maar vooral helende manier, zodat jouw weerbaarheid groeit en je weer op jezelf kan vertrouwen.

Deskundig en betrouwbaar

Ik ben registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg in de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk. Ik heb mij vrijwillig onderworpen aan de universele beroepscode en het tuchtrecht van de NFG.

Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut (RTI) is een waarborg voor een juiste titelvoering, beroepsinhoud en taakafbakening. Dat geeft duidelijkheid aan jou, de cliënt, maar ook aan jouw ziektekostenverzekeraar of andere uitkeringsinstantie. Ik voldoe aan de verplichtingen van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en ben in het bezit van een agb-code voor mijn praktijk.

Ik heb bovendien als registerlid een bijscholingsplicht, neem regelmatig supervisie en voer mijn cliëntenadministratie volgens de geldende wetten zoals o.a. het AVG reglement.

Zo beschrijft de NFG zelf de psychosociale ondersteuning

“Een NFG-hulpverlener helpt bij moeilijkheden die mensen ondervinden in hun functioneren als individu, als individu in relatie tot het eigen lichaam, tot andere mensen of tot de samenleving. De NFG-hulpverlener heeft bij haar helpen oog voor de relatie tussen de somatische, psychologische en sociale aspecten. Doel is het individu in staat te stellen op bevredigende wijze naar eigen aard en mogelijkheden te functioneren.”